Ləkələrdən xilas yolu

Eyni miqdarda götürülmüş su və doqquz faizli sirkəni qatıb alınan mayeni pulverizatora doldurun. Bu maye ilə
- İstənilən səthin üzərindəki ləkələri
- Mətbəxdəki istənilən pas və kif ləkələrini
- Sabunqabıda qalan izləri
- Mətbəx dəzgahının üzərindəki, stəkanlardakı çirki
- Döşəmədəki çətin çıxan ləkələri asanlıqla təmiləmək olar