Məhsullar

Nar Şərab

Narşərab: nardan alınan eleksir, narşırəsidir. Ümumiyyətlə bu bir, şərq adədt enənəsi olaraq tanınmaqdadır.Qizardılmış et yemeklerinin yanında süfrəyə verilir. Yemeklerə xüsusi tam verir. Bununla bərabər Narşərabın müalicəvi əhəmiyyəti də vardır. Asiya təbabətçiləri bu məhsuldan Hipertaniya , Sınqa və s. kimi xəstəliklərə qarşı müalicəvi şəkildə istifadə edirlər.