Məhsullar

Cemlər

Cem, doğranılmış meyvə-giləmeyvənin şəkər şərbətində bişirilməsindən alınan qida məhsuludur. Cemin mürəbbədən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bişirilən meyvənin formasının saxlanılması vacib deyildir. Bizim Tarla cemləri GMO-suz, təbii və təzə meyvələrdən, süni dad və aroma verici qatqı maddələri olmadan hazırlanır və xüsusi şəraitdə sterilizasiya olunmuş qablaşdırmalarda təqdim edilir. Səhər yeməklərinin ayrılmaz parçası olan Bizim Tarla cemləri, həmçinin piroq, maffin, kruasan kimi bir çox şirniyyat növlərinin hazırlanmasında da istifadə olunur